Civil szervezetek – alapítványok – egyesületek

„Adj esélyt!” Oktatási Alapítvány

7095 Iregszemcse, Mikszáth utca 5.
Adószám: 18866221-1-17
Elnök: Vecsei Edit
Cél: Olyan oktatási, ismeretterjesztési tevékenység folytatása, ami elősegíti új pedagógiai módszerek bevezetését, alkalmazását, széles társadalmi rétegek számára lehetővé teszi az élethosszig tartó tanulás lehetőségét.


Bartók Béla Nyugdíjas Klub
7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 1.
Adószám: —
Vezető: Kereszt Józsefné
Célja: Az idős emberek összejöveteleinek, hasznos időtöltésének megszervezése. Kapcsolattartás más települések nyugdíjasaival. Aktív részvétellel segíteni a település kulturális életét.


Felsőiregi Vadásztársaság
7095 Iregszemcse, Alkotmány utca 10.
Adószám: 18507715-1-17
Elnök: Gyurák Sándor

Cél: Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra a vadászatra, a fegyver- és lőszertartásra,- használatra vonatkozó szabályok megtartásával az erdő- és mezőgazdaság érdekeivel összhangban a környezet- és természetvédelem előírásai tiszteletben tartásával a szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással óvja a vadonélő állatokat, azok élőhelyét, jól működő egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson.


„Fogjunk össze az egészségért” Alapítvány

7095 Iregszemcse, Rákóczi utca 1.
Adószám: 18867662-1-17
Elnök: Barnáné Markovics Beáta
Cél: A alapítvány célja, hogy a szociálisan rászorulók részére az egyéb forrásból nem fedezhető belföldi és külföldi gyógykezelés költségeihez fedezetet nyújtson, ideértve az utazás, szállás, szükség szerint kísérő és/vagy tolmács költségeit, a gyógykezelés, az utókezelés, a gyógyászati segédeszközök és gyógyszerek, valamint gyógyhatású készítmények vásárlásához nyújtson támogatást. Az alapítvány egészségmegőrző szociális-, sport- és gyermekprogramok szervezésével hozzájárul Iregszemcse és környéke lakosságának jólétéhez, tevékenységével tudatosítja az egészséges életmód értékeit.


Iregi Barátság Vadásztársaság
7095 Iregszemcse, Hajnal utca 48/B
Adószám: 18511062-1-17
Elnök: Máté János
Cél: Az egyesületekre, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver- és lőszertartásra és használatára, a környezet és természetvédelemre vonatkozó jogszabályok betartásával tagjai egyesületi kereteken belül vadgazdálkodást folytathassanak és vadászhassanak.


Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány

7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 1.
Adószám: 18851090-1-17
Elnök: Gyugyi Gézáné
Cél: Amatőr művészeti együttesek, szakkörök, kulturális öntevékeny csoportok munkájának segítése, működésük feltételeinek biztosítása.


Iregszemcsei Falu(sz)építők Egyesület

7095 Iregszemcse, Garay J. u. 1.
Adószám: 19321118-1-17
Elnök: Krutek Balázs
Tevékenység: Község közterületeinek szépítése, programok és események rendezése.


Iregszemcsei Polgárőr Egyesület

7095 Iregszemcse, Kossuth tér 19.
Adószám: 18861532-1-17
Elnök: Ferenczi Roland
Cél: Közrend és közbiztonság védelme.


Iregszemcsei Református Alapítvány
7095 Iregszemcse, József A. u. 2.
Adószám: 18856576-1-17
Elnök: Harsányi Béla
Cél: Az Iregszemcsei Református Egyházközség támogatása.


„Iregszemcsei Református Templomért” Alapítvány
7095 Iregszemcse, Damjanich utca 57.
Adószám: 18867727-1-17
Elnök: Schmidt Ibolya
Cél: Az alapítvány célja az iregszemcsei református gyülekezet temploma állagának megóvása és javítása, a templom környezetének rendben tartásának támogatása. Terveiről, elképzeléseiről informálja a közvéleményt. Kapcsolatot tart a hasonló célú külföldi és hazai intézményekkel, alapítványokkal, lehetőséget teremt a vállalkozó, az üzleti és civil szféra bekapcsolódására és közreműködésére a célok megvalósításában. Az elért eredményeket publikálja.


Iregszemcsei Sportegyesület
7095 Iregszemcse, Mikszáth utca 5.
Adószám: 18869011-1-17
Elnök: Mudris Nándor
Cél: Tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, az ehhez szükséges feltételek megteremtése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület működési területén élő tanulók részére a sportolási és testedzési lehetőség megteremtése az általános iskolával együttműködve. Az állampolgárok részére sportolási és testedzési lehetőség biztosítása. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. A sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében a jogszabályokban meghatározott körben nemzetközi tevékenységet is folytathat.


Iregszemcsei Súlyemelő és Szabadidős Sportegyesület

7095 Iregszemcse, Ifjúság u. 14.
Adószám: 18862447-1-17
Elnök: Schmidt László
Cél: A súlyemelő és szabadidős sport működésének elősegítése, a fejlesztési célkitűzések meghatározása és ezek megvalósítása.


Iregszemcsei Utánpótlás Alapítvány
7095 Iregszemcse, Mikszáth utca 7.
Adószám: 18859153-1-17
Elnök: Pálos András
Cél: A 3-18. életévig terjedő korosztály gyermekeinek bármilyen sportágra nevelése, egészséges környezetben, megfelelő szakemberrel és felszereltségek biztosítása.


Kreatív Iregszemcsei Fiatalok és Lokálpatrióták Intézménye (KIFLI)
7095 Iregszemcse, Garay J. utca 1.
Adószám: 19343754-1-17
Elnök: Bódog Bence György
Tevékenység: A közösség fejlesztése, programok és események rendezése minden korosztálynak.


„Kudarc nélkül az óvodában” Alapítvány
7095 Iregszemcse, József A. u. 13.
Adószám: 18851856-1-17
Elnök: Ferenczi Nikolett Ria
Cél: A gyermekek alkotóképességének növelését, fejlődését elősegítő korszerű eszközök játékok beszerzése.


Korszerű Iskoláért Alapítvány Iregszemcse
7095 Iregszemcse, Móricz Zs. u. 8.
Adószám: 18851014-1-17
Elnök: Nagy Judit
Cél: Iskolai számítógéppark kialakítása, audiovizuális eszközökkel ellátása.


Olvasókör
7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 1.
Adószám: —
Vezető: Győri Teréz
Cél: Szépirodalmi művek olvasása, megbeszélése, kulturális kirándulások, színházlátogatások szervezése.

Scroll to Top