Hírek, tájékoztatók

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. szeptember 27-én (szerda) 1700 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom

Napirend:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 • Tájékoztató az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2022-2023-as tanév munkájáról és a 2023-2024-es tanév előkészítéséről.
  Előadó: intézményvezető; előterjesztés: írásbeli.
 • Beszámoló Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2022-2023-as nevelési év munkájáról és a 2023-2024-es nevelési év előkészítéséről.
  Előadó: intézményvezető; előterjesztés: írásbeli.
 • A bölcsődei dolgozók munkaruha juttatás szabályzatának megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 • Tájékoztató az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 • Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 • A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 • Az Agroireg Kft. árajánlatának megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 • Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 • A „Kudarc nélkül az óvodában” Alapítvány támogatási kérelmének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 • Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 • Iskolai körzethatárok véleményezése.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 • Egyebek.
Teljes tartalom

IREGSZEMCSEI NEFELEJCS ÓVODA, MINI BÖLCSŐDE ÉS KONYHA pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében óvodapedagógus Munkakör/feladatkör betöltésére

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Iregszemcse

Álláshirdető szervezet bemutatása: Az óvodai neveléssel összefüggő feladatok ellátása az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha, 7095 Iregszemcse, Damjanich utca 1 / B. szám alatt.

Teljes tartalom

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. június 29-én (csütörtök) 16:00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom

Napirend:

 • Döntés ATM telepítéséről.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 • A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 • Döntés feldolgozóüzem létrehozásáról.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 • Döntés testvér-települési kapcsolat létesítéséről.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 • A 2024. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 • Ingatlan adás-vételi kérelmek megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 • Orsós Ilona kérelmének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
Teljes tartalom

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. április 26-án (szerda) 17:00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom

Napirend:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 2. Beszámoló az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 3. Beszámoló a DÁM Önkormányzati Társulás 2022. évi munkájáról.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 4. Iregszemcsei Települési Értéktár Bizottság munkájáról beszámoló.
  Előadó: bizottság elnöke; előterjesztés: írásbeli.
 5. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 6. A gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormáinak, térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 7. Döntés a szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatás benyújtásáról.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 8. A 2023-2028. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 9. Döntés a volt óvoda épületének komplett belső, és külső homlokzat felújítási munkálatairól.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 10. Döntés a katolikus temető kavicsút készítési munkálatairól.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 11. Döntés a faház bérleti díjakról.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: szóbeli.
 12. Ingatlan adás-vételi kérelmek megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 13. Támogatási kérelmek megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 14. Orsós Ilona kérelmének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 15. Császár Imréné kérelmének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 16. Szabó István kérelmének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 17. Egyebek
Teljes tartalom

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 14-én (kedd) 17 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom

Napirend:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 2. Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének megtárgyalása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 4. Saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 5. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről beszámoló.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 6. Likviditási terv elfogadása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 7. A köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 8. A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 9. A közterületek elnevezéséről és a házszámozásról szóló rendelet módosítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 10. A Tamási Rádió árajánlatának megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 11. A H-Bio Kft. árajánlatának megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 12. Iskolai körzethatárok véleményezése.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 13. Egyebek.
Teljes tartalom

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 1-én ülést tart, melyre tisztelettel meghívom

Napirend:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.
Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
2. A képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadása.
Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
3.Az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.
Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
4. Köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet megalkotása.
Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
5. Köztisztviselői illetménykiegészítésről szóló rendelet megalkotása.
Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
6. Likvid hitelkeret meghosszabbítása.
Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
7. Az MVM Watt Eta Kft-vel megállapodás megkötése.
Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
8. Gördülő Fejlesztési Terv módosítása.
Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
9. Kaveczki Tamás kérelmének megtárgyalása.
Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
10. Lejáró bérleti szerződések megtárgyalása.
Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.

Teljes tartalom

„Ez az Ürög szép helyen van…” Lovász Zsolt – Iregszemcse évszázadai című könyv bemutatója

Tisztelettel meghívjuk

Lovász Zsolt
„Ez az Ürög szép helyen van…”
Iregszemcse évszázadai című könyv bemutatójára

Időpont: 2023. január 27-én (pénteken) 18 órára
Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház (7095 Iregszemcse, Bartók Béla utca 1.)

Az írásmű az est végén megvásárolható, melyet a szerző kérésre dedikál

Teljes tartalom
Scroll to Top