Álláspályázat iregszemcsei közös önkormányzati hivatal pályázatot hirdet közszolgálati jogviszony (kttv.) Keretében titkársági ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére

KÖZSZOLGÁLÁS sorszám: 50460
Intézményi iktatószám: 1/

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
IREGSZEMCSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
titkársági ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Titkársági feladatok ellátása; beérkező iratok bontása; elektronikus levelek letöltése; képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítése, jegyzőkönyvezése; polgármester és jegyző munkájának segítése; önkormányzat honlapjával kapcsolatos feladatok ellátása; önkormányzati határozatok kivonatainak elkészítése; önkormányzati rendeletek kihirdetése, jegyzőkönyvek feltöltése a TFIK rendszer használatával.

Betöltendő állás szakmacsoportja: adminisztráció, önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Ügyfélszolgálati/tájékoztatási
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 20 óra, részmunkaidő (heti 20 óra), Részmunkaidős foglalkoztatás Munkavégzés helye: Újireg
Álláshirdető szervezet bemutatása: Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 3 településen látja el a közszolgálati feladatokat, Iregszemcse székhellyel és Értény, Újireg telephelyekkel.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): 3 hónap próbaidő. A jogviszony 2 év határozott időre szól.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyon nyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés, vagy szakképesítés szakma középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Egyéb végzettség, Érettségi

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:  Középiskolai végzettség

Pályázat elbírálása során előnytelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat? Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat? Nem

Egyéb pályázati előnyök:

Újireg településen helyismeret

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)
 • Feladatteljesítés iránti elkötelezettség (ügyfélszolgálati)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
 • Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A.S (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.31. 16:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatok elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója, az intézmény vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.01.31. 18:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.iregszemcse.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.02.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.01.19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Scroll to Top