Iregszemcsei Község Önkormányzata iskolavédőnői feladatok ellátása munkakör betöltésére állást hirdet

Iregszemcsei Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. S alapján pályázatot hirdet
Iregszemcsei Község Önkormányzata
védőnő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7095 Iregszemcse, Rákóczi utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok és a 26/1997. (IX.03.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása egészségügyi szolgálati jogviszonyban.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, védőnő,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • védőnő – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
  • szakmai önéletrajz
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. október 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Szabolcs nyújt, +36-20-355-0435 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Iregszemcsei Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7095 Iregszemcse, Kossuth tér 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
1/2546-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
Elektronikus úton Tóth Szabolcs részére a polgarmester[kukac]iregszemcse.hu Email címen keresztül
Személyesen: Tóth Szabolcs, Tolna megye, 7095 Iregszemcse, Kossuth tér 19..

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást indoklás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.

Scroll to Top