Iregszemcsei Község Önkormányzata védőnő munkakör betöltésére állást hirdet

Iregszemcsei Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. S alapján pályázatot hirdet
Iregszemcsei Község Önkormányzata
védőnő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2 év határozott idő-ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7095 Iregszemcse, Rákóczi utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) EszCsM rendeletben foglalt feladatok ellátása Iregszemcse II. számú védőnői körzetében.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, védőnő,
  • B kategóriás jogosítvány, büntetlen előélet cselekvőképesség
  • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata működési nyilvántartási igazolvány és MESZK tagság igazolás másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Szabolcs nyújt, 06-20-355-0435 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Iregszemcsei Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7095 Iregszemcse, Kossuth tér 19. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/1926-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
Elektronikus úton niki.marinka87@gmail.com részére a niki.marinka87@gmail.com E-mail címen keresztül
Személyesen: Tóth Szabolcs, Tolna megye, 7095 Iregszemcse, Kossuth tér 19.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a polgármester bírálja el a pályázók meghallgatását követően.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 8.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.iregszemcse.hu – 2022. július 18
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az önkormányzat 3 hónap próbaidőt köt ki.

Scroll to Top