Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha óvodapedagógus munkakör betöltésére állást hirdet

Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7095 Iregszemcse, Damjanich utca 1/B.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok elvégzése az intézmény pedagógiai programja szerint,
személyre szabott munkaköri leírás alapján.
illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • óvodapedagógus – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők
  megismerhetik.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló
  postai feladóvevény másolata
 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Teplán-Németh Tünde nyújt, a
+36-20-388-0671 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda, Mini Bölcsőde és
  Konyha címére történő megküldésével (7095 Iregszemcse, Damjanich utca
  1/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
  azonosító számot: I/3493-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését:
  óvodapedagógus.
 • Elektronikus úton Teplán-Németh Tünde részére a
  iregi.nefelejcs.ovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Teplán-Németh Tünde, Tolna megye, 7095 Iregszemcse, Damjanich utca 1/B. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményvezető Iregszemcse Község Önkormányzata polgármesterének javaslatát
kéri a kinevezés elbírálásakor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.iregszemcse.hu – 2022. december 12.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati
felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

Scroll to Top