IREGSZEMCSEI NEFELEJCS ÓVODA, MINI BÖLCSŐDE ÉS KONYHA pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében óvodapedagógus Munkakör/feladatkör betöltésére

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 34757

Intézményi iktatószám: 1/2133/2023

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

IREGSZEMCSEI NEFELEJCS ÓVODA, MINI BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
óvodapedagógus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézményben folyó szakmai- pedagógiai, óvodapedagógusi feladatok ellátása.
Az intézmény Pedagógiai Programjában foglaltak és az intézményi SZMSZ-ben rögzítettek szerinti munkavégzés.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Iregszemcse

Álláshirdető szervezet bemutatása: Az óvodai neveléssel összefüggő feladatok ellátása az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha, 7095 Iregszemcse, Damjanich utca 1 / B. szám alatt.

A pályázat benyújtása postai úton, a 7095 Iregszemcse, Damjanich utca 1/B. címre történő megküldéssel, valamint ugyanezen címen személyesen, illetve a iregi.nefelejcs.ovoda@gmail.com email címen történhet. További információ a pályázattal kapcsolatban a 06-20/388-0671 telefonszámon Teplán-Németh Tünde intézményvezetőnél kérhető.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról megnevezésű 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet (Vhr.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

3 hónap próbaidő.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat? Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat? Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Határozottság, magabiztosság (alap)
 • Felelősség-vállalás (alap)
 • Érzelmi intelligencia (alap)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
 • Magatartási, viselkedési szabályok, munkakörnyezet rendezettsége (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát,
  hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.25. 16:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatok elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója, az intézmény vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.27. 16:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.iregszemcse.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.10.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.08.25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Közszolgállás

Scroll to Top