Hírek, tájékoztatók

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. április 26-án (szerda) 17:00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom

Napirend:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 2. Beszámoló az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 3. Beszámoló a DÁM Önkormányzati Társulás 2022. évi munkájáról.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 4. Iregszemcsei Települési Értéktár Bizottság munkájáról beszámoló.
  Előadó: bizottság elnöke; előterjesztés: írásbeli.
 5. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 6. A gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormáinak, térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 7. Döntés a szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatás benyújtásáról.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 8. A 2023-2028. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 9. Döntés a volt óvoda épületének komplett belső, és külső homlokzat felújítási munkálatairól.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 10. Döntés a katolikus temető kavicsút készítési munkálatairól.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 11. Döntés a faház bérleti díjakról.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: szóbeli.
 12. Ingatlan adás-vételi kérelmek megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 13. Támogatási kérelmek megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 14. Orsós Ilona kérelmének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 15. Császár Imréné kérelmének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 16. Szabó István kérelmének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 17. Egyebek
Teljes tartalom

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 14-én (kedd) 17 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom

Napirend:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 2. Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének megtárgyalása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 4. Saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 5. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről beszámoló.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 6. Likviditási terv elfogadása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 7. A köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 8. A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 9. A közterületek elnevezéséről és a házszámozásról szóló rendelet módosítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 10. A Tamási Rádió árajánlatának megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 11. A H-Bio Kft. árajánlatának megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 12. Iskolai körzethatárok véleményezése.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 13. Egyebek.
Teljes tartalom

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 1-én ülést tart, melyre tisztelettel meghívom

Napirend:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.
Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
2. A képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadása.
Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
3.Az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.
Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
4. Köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet megalkotása.
Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
5. Köztisztviselői illetménykiegészítésről szóló rendelet megalkotása.
Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
6. Likvid hitelkeret meghosszabbítása.
Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
7. Az MVM Watt Eta Kft-vel megállapodás megkötése.
Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
8. Gördülő Fejlesztési Terv módosítása.
Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
9. Kaveczki Tamás kérelmének megtárgyalása.
Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
10. Lejáró bérleti szerződések megtárgyalása.
Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.

Teljes tartalom

„Ez az Ürög szép helyen van…” Lovász Zsolt – Iregszemcse évszázadai című könyv bemutatója

Tisztelettel meghívjuk

Lovász Zsolt
„Ez az Ürög szép helyen van…”
Iregszemcse évszázadai című könyv bemutatójára

Időpont: 2023. január 27-én (pénteken) 18 órára
Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház (7095 Iregszemcse, Bartók Béla utca 1.)

Az írásmű az est végén megvásárolható, melyet a szerző kérésre dedikál

Teljes tartalom

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. január 25-én (szerda) 17 órakor alakuló ülést tart

Napirend:
1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről.
Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke; előterjesztés: szóbeli.
2. A Képviselő-testület és a Polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása.
Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke; előterjesztés: szóbeli.
3. A Polgármesteri program ismertetése.
Előadó: polgármester; előterjesztés: szóbeli.
4. A Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.
Előadó: jegyző; előterjesztés: szóbeli.
5. Döntés képviselői tiszteletdíj megállapításáról.
Előadó: jegyző; előterjesztés: szóbeli.
6. Ad Hoc bizottság létrehozása az alpolgármester megválasztása céljából.
Előadó: polgármester; előterjesztés: szóbeli.
7. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele.
Előadó: polgármester; előterjesztés: szóbeli.
8. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: jegyző; előterjesztés: szóbeli.
9. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet megalkotása.
Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
10. Tájékoztató a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről és a köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA) történő regisztrációs kötelezettségről.
Előadó: jegyző; előterjesztés: szóbeli.
11. Társulási Tanácsokba képviselő delegálása.
Előadó: jegyző; előterjesztés: szóbeli.

Teljes tartalom

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. január 25-én (szerda) 18 órakor rendkívüli ülést tart

Napirend:
1. Polgármester éves cafetéria juttatásának meghatározása.
Előadó: jegyző; előterjesztés: szóbeli.
2. A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása.
Előadó: jegyző; előterjesztés: szóbeli.
3. Pénzügyi Bizottság megválasztása.
Előadó: polgármester; előterjesztés: szóbeli.
4. Egyebek.

Teljes tartalom

Tájékoztató a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Teljes tartalom
Scroll to Top