Képviselő-testületi jegyzőkönyvek

Amennyiben szeretné megtekinteni az önkormányzati rendeleteket

2024. február 14. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 2. Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének megtárgyalása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalása. Döntés a civil szervezetek támogatási kérelmeiről.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 4. Saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet
  követő 3 évre várható összegének megtárgyalása.

  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 5. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről beszámoló.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 6. Likviditási terv elfogadása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 7. A köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 8. Belső ellenőr megválasztása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 9. Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda, Mini Bölcsőde Cafeteria Szabályzatának elfogadása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 10. Iregszemcse Község Önkormányzata Cafeteria Szabályzatának elfogadása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 11. Polgármester éves cafetéria juttatásának meghatározása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 12. Simon Zsolt vételi ajánlatának megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 13. A Deák Ferenc Általános Iskola kérelmének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 14. Döntés az óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételéről és az óvoda nyári zárva tartásáról.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 15. Gumhold József lakásbérleti kérelmének megtárgyalása
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 16. Egyebek
Teljes tartalom

2024. január 17. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 2. Köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet megalkotása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 3. Köztisztviselői illetménykiegészítésről szóló rendelet módosítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 4. A gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormáinak, térítési díjainak megállapításáról szóló
  12/2019. (VI. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.

  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 5. A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 6. Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 7. Lakásbérleti kérelmek megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 8. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak módosítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 9. Iskolai körzethatárok véleményezése.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 10. A Tamási Rádió árajánlatának megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 11. Egyebek
Teljes tartalom

2023. december 13. Közmeghallgatás

Iregszemcse község polgármestere 7095 Iregszemcse, Kossuth tér 19. Tel/fax: +36-74-481-051 KRD azonosító: 640836708 Honlap: www.iregszemcse.hu E-mail: polgarmester[kukac]iregszemcse.hu I/164-20/2023. MEGHÍVÓ Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. december 13-án (szerda) 1400 órakor közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Községháza Díszterme. Napirend: Tájékoztató Iregszemcse Község Önkormányzata 2023. évben végzett tevékenységéről. Előadó: polgármester; előterjesztés: szóbeli. Iregszemcse, 2023. november

Teljes tartalom

2023. december 5. napján megtartott rendkívüli képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Iregszemcse község polgármestere 7095 Iregszemcse, Kossuth tér 19. Tel/fax: +36-74-481-051 KRD azonosító: 640836708 Honlap: www.iregszemcse.hu E-mail: polgarmester[kukac]iregszemcse.hu I/164-21/2023. JEGYZŐKÖNYV Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. december 5. napján 13.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Községháza Díszterem. Napirend: Gyermekétkeztetési szabályzat elfogadása. Az alpolgármester illetményének megtárgyalása. Az év végi szociális juttatások megtárgyalása. 2023. december 5.

Teljes tartalom

2023. november 29. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 2. A képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 3. Az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 4. Önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége,
  valamint képviselői tevékenységéről szóló tájékoztatási kötelezettség megtárgyalása.

  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 5. Döntés folyószámla-hitelszerződés megkötéséről.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 6. Beszámoló az adóztatásról.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 7. Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda, Mini Bölcsőde alapító okiratának módosítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 8. Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda, Mini Bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének módosítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 9. Lakásbérleti kérelmek megtárgyalása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 10. A DÁM Társulás társulási megállapodásának módosítása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 11. Az Iregszemcsei Kapocs Alapítvány névhasználatról szóló kérelmének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 12. A Laguna Mazsorett Tánc- és Sportegyesület székhelyhasználatról szóló kérelmének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 13. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat megtárgyalása (zárt ülés keretein belül).
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 14. Egyebek
Teljes tartalom

2023. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

 1. Megállapodás kötése dr. Megáll Lászlóval a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására.
 2. Az Iregszemcsei Termelő és Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet beszámolója a temetőüzemeltetésről.
 3. A gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormáinak, térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2019. (VI. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
 4. Döntés az Iregszemcse, Rákóczi u. 94. szám alatti ingatlan (23. hrsz.) meghatározott részének megvásárlásáról.
 5. Egyed Brigitta lakásbérleti kérelmének megtárgyalása.
 6. A számviteli politika módosítása.
Teljes tartalom

2023. október 25. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 2. Beszámoló a háziorvosi szolgálat működéséről.
  Előadók: háziorvosok; előterjesztés : írásbeli.
 3. Beszámoló Iregszemcse Szociális Intézménye munkájáról.
  Előadó: intézményvezető; előterjesztés: írásbeli.
 4. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat működéséről.
  Előadó: tanyagondnok; előterjesztés: írásbeli.
 5. Civil szervezetek 2022. évi beszámolója.
  Előadó: civil szervezetek képviselői; előterjesztés: írásbeli.
 6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
  közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadásáról szóló döntés.

  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 7. Az Iregszemcsei Termelő és Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet beszámolója a temetőüzemeltetésről.
  Előadó: szociális szövetkezet elnöke; előterjesztés: írásbeli.
 8. Döntés a helyi szociális tűzifa támogatásról.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 9. Egyebek
Teljes tartalom

2023. szeptember 27. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 2. Tájékoztató az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2022-2023-as tanév munkájáról és a 2023-2024-es tanév előkészítéséről.
  Előadó: intézményvezető; előterjesztés: írásbeli.
 3. Beszámoló Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2022-2023-as nevelési év munkájáról és a 2023-2024-es nevelési év előkészítéséről.
  Előadó: intézményvezető; előterjesztés: írásbeli.
 4. A bölcsődei dolgozók munkaruha juttatás szabályzatának megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 5. Tájékoztató az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 6. Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 7. A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 8. Az Agroireg Kft. árajánlatának megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 9. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 10. A „Kudarc nélkül az óvodában” Alapítvány támogatási kérelmének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 11. Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 12. Iskolai körzethatárok véleményezése.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 13. Egyebek
Teljes tartalom
Scroll to Top