Képviselő-testületi jegyzőkönyvek

2022. október 26. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Iregszemcse község polgármestere 7095 Iregszemcse, Kossuth tér 19. Tel/fax: +36-74-481-051 KRD azonosító: 640836708 Honlap: www.iregszemcse.hu E-mail: polgarmester[kukac]iregszemcse.hu I/139-15/2022. MEGHÍVÓ Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. október 26-án (szerda) 1700 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Községháza Díszterem. Napirend: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről. Előadó:

Teljes tartalom

2022. szeptember 28. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről. – Tájékoztató az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2021-2022-es tanév munkájáról és a 2022-2023-as tanév előkészítéséről.- Beszámoló Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2021-2022-es nevelési év munkájáról és a 2022-2023-as nevelési év előkészítéséről. – Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha étkezési normájának elfogadása. – A község közművelődési helyzetéről beszámoló. – Tájékoztató az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről. – Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása. – Döntés a vízi-közmű vagyon és a szennyvíz közmű vagyon átruházásáról a Magyar Állam részére. – Az önkormányzat által fenntartott intézmények további működtetésének megtárgyalása. – Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha alapító okiratának módosítása. – Lejáró földbérleti szerződések megtárgyalása. – Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról. – Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról. – Iskolai körzethatárok véleményezése. – Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről beszámoló. – A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata. –
Egyebek.

Teljes tartalom

2022. június 29. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
Döntés az „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 2022” című pályázatra beérkezett árajánlatokról.- Döntés az „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 2020” című pályázatra beérkezett árajánlatokról.- Trafibox telepítésének megtárgyalása.- A 2023. évi gördülő fejlesztési terv véleményezése.- Döntés az Országos Katalógusban történő megjelenésről.- Sárdi Zsolt közterület foglalási kérelmének megtárgyalása.

Teljes tartalom

2022. május 25. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.- A képviselő-testület 2022. évi munkatervének módosítása. – Rendőrkapitányság beszámolója. – Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. – A Polgárőrség beszámolója. – Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetésének módosítása. – Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadása. – 2021. évi költségvetési rendelet módosítása. – Zárszámadási rendelet megalkotása. – Éves összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása. – A község közművelődési helyzetéről beszámoló. – Beszámoló Iregszemcse Szociális Intézménye munkájáról. – Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése. – A DÁM Társulás társulási megállapodásának módosítása.

Teljes tartalom