2021. november 4. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Iregszemcse község polgármestere
7095 Iregszemcse, Kossuth tér 19.
Tel/fax: +36-74-481-051
KRD azonosító: 640836708
Honlap: www.iregszemcse.hu
E-mail: polgarmester[kukac]iregszemcse.hu

I/17703-6/2021.

MEGHÍVÓ

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2021. november 4-én (csütörtök) 1700 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza Díszterem.

Napirend:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 2. A képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 3. Beszámoló a háziorvosi szolgálat működéséről.
  Előadó: háziorvosok; előterjesztés: írásbeli.
 4. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat működéséről.
  Előadó: tanyagondnok; előterjesztés: írásbeli.
 5. Beszámoló a településüzemeltetési csoport munkájáról.
  Előadó: településüzemeltetési csoportvezetők; előterjesztés: írásbeli.
 6. Beszámoló Iregszemcse Szociális Intézménye munkájáról.
  Előadó: intézményvezető; előterjesztés: írásbeli.
 7. Beszámoló a DÁM Önkormányzati Társulás 2020. évi munkájáról.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 8. A DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 9. Beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli
 10. Civil szervezetek 2020. évi beszámolója.
  Előadó: civil szervezetek képviselője; előterjesztés: írásbeli.
 11. Tájékoztató az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 12. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 13. Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 14. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadásáról szóló döntés.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 15. Iskolai körzethatárok véleményezése (Szekszárdi Tankerület).
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 16. Egyebek.

Iregszemcse, 2021. október 28.

Tisztelettel:
Tóth Szabolcs
polgármester

2021. november 4. testületi ülés előterjesztései egyben
2021. november 4. testületi ülés jegyzőkönyve

Scroll to Top