2022. szeptember 28. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Iregszemcse község polgármestere
7095 Iregszemcse, Kossuth tér 19.
Tel/fax: +36-74-481-051
KRD azonosító: 640836708
Honlap: www.iregszemcse.hu
E-mail: polgarmester[kukac]iregszemcse.hu

I/139-14/2022.

MEGHÍVÓ

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. szeptember 28-án (szerda) 1700 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza Díszterem.
Napirend:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 2. Tájékoztató az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2021-2022-es tanév munkájáról és a 2022-2023-as tanév előkészítéséről.
  Előadó: intézményvezető; előterjesztés: írásbeli.
 3. Beszámoló Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2021-2022-es nevelési év munkájáról és a 2022-2023-as nevelési év előkészítéséről.
  Előadó: intézményvezető; előterjesztés: írásbeli.
 4. Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha étkezési normájának elfogadása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 5. A község közművelődési helyzetéről beszámoló.
  Előadó: művelődési ház alkalmazottja; előterjesztés: írásbeli.
 6. Tájékoztató az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 7. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása.
  Előadó: jegyző előterjesztés: írásbeli.
 8. Döntés a vízi-közmű vagyon és a szennyvíz közmű vagyon átruházásáról a Magyar Állam részére.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 9. Az önkormányzat által fenntartott intézmények további működtetésének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: szóbeli
 10. Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha alapító okiratának módosítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 11. Lejáró földbérleti szerződések megtárgyalása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 12. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 13. Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 14. Iskolai körzethatárok véleményezése.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 15. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről beszámoló.
  Előadó: pénzügyi bizottság elnöke; előterjesztés: szóbeli.
 16. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 17. Egyebek.

Iregszemcse, 2022. szeptember 22.

Tisztelettel:
Tóth Szabolcs
polgármester


2022. szeptember 28. testületi ülés előterjesztései egyben
2022. szeptember 28. testületi ülés jegyzőkönyve

Scroll to Top