Iregszemcse község önkormányzata képviselő-testületének 2023. Évi munkaterve

Iregszemcse község önkormányzata képviselő-testületének
2023. Évi munkaterve

Minden képviselő-testületi ülés első napirendi pontja a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelet 21. S (1) bekezdése alapján: „az első napirend tárgyalását megelőzően a polgármester beszámol a lejárt határidejű képviselő testületi határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, és tájékoztatást ad az előző ülés óta fett fontosabb intézkedésekről, eseményekről”.

Napirendek után: Kérdés, interpelláció, egyebek.

2023. január 25. 1700 óra
ALAKULÓ ÜLÉS

2023. február 1. 1700 óra

 1. Köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet megalkotása.
  Előadó: jegyző
 2. Köztisztviselői illetménykiegészítésről szóló rendelet megalkotása.
  Előadó: jegyző
 3. Belső ellenőr megválasztása.
  Eladó: polgármester

2023. február 14. (kedd) 1700 óra

 1. Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének megtárgyalása.
  Előadó: jegyző
  Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság előzetesen megvitatta, melyről a bizottság elnöke ad tájékoztatást.
 2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester
  Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság előzetesen megvitatta, melyről a bizottság elnöke ad tájékoztatást.
 3. Saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester
  Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság előzetesen megvitatta, melyről a bizottság elnöke ad tájékoztatást.
 4. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről beszámoló.
  Előadó: jegyző
  Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság előzetesen megvitatta, melyről a bizottság elnöke ad tájékoztatást.
 5. Adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó előzetes adatszolgáltatás.
  Előadó: polgármester
 6. Likviditási terv elfogadása.
  Előadó: polgármester

2023. április 26. (szerda) 1700 óra

 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról.
  Előadó: jegyző
 2. Beszámoló a DÁM Önkormányzati Társulás 2022. évi munkájáról.
  Előadó: polgármester
 3. Beszámoló a településüzemeltetési csoport 2022. évi munkájáról.
  Előadó: településüzemeltetési csoportvezetők
 4. Iregszemcsei Települési Értéktár Bizottság munkájáról beszámoló.
  Előadó: bizottság elnöke
 5. Az óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételéről szóló döntés.
  Előadó: polgármester

2023. május 31. (szerda) 1700 óra

 1. Rendőrkapitányság beszámolója.
  Előadó: rendőrkapitányság megbízottja
 2. Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
  Előadó: katasztrófavédelem megbízottja
 3. A Polgárőrség beszámolója.
  Előadó: egyesület elnöke
 4. 2022. évi költségvetési rendelet módosítása.
  Előadó: polgármester
  Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság előzetesen megvitatta, melyről a bizottság elnöke ad tájékoztatást.
 5. Zárszámadási rendelet megalkotása.
  Előadó: polgármester
  Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság előzetesen megvitatta, melyről a bizottság elnöke ad tájékoztatást.
 6. Éves összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása.
  Előadó: polgármester
 7. A község közművelődési helyzetéről beszámoló.
  Előadó: művelődési ház vezetője
 8. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése.
  Előadó: jegyző

2023. szeptember 27. (szerda) 1700 óra

 1. Tájékoztató az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről.
  Előadó: polgármester
  Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság előzetesen megvitatta, melyről a bizottság elnöke ad tájékoztatást.
 2. Tájékoztató az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2022-2023-as tanév munkájáról és a 2023-2024-es tanév előkészítéséről.
  Előadó: intézményvezető
 3. Beszámoló Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2022-2023-as nevelési év munkájáról és a 2023-2024-es nevelési év előkészítéséről.
  Előadó: intézményvezető
 4. Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról.
  Előadó: polgármester
 5. Iskolai körzethatárok véleményezése.
  Előadó: polgármester

2023. október 25. (szerda) 1700 óra

 1. Beszámoló a háziorvosi szolgálat működéséről.
  Előadók: háziorvosok
 2. Beszámoló Iregszemcse Szociális Intézménye munkájáról.
  Előadó: intézményvezető
 3. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat működéséről.
  Előadó: tanyagondnok
 4. Civil szervezetek 2022. évi beszámolója.
  Előadó: civil szervezetek képviselője
 5. Beszámoló az adóztatásról.
  Előadó: jegyző
 6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadásáról szóló döntés.
  Előadó: polgármester

2023. november 29. (szerda) 1700 óra

 1. A képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadása.
  Előadó: polgármester
 2. Az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.
  Előadó: jegyző
 3. Önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló tájékoztatási kötelezettség megtárgyalása.
  Előadó: polgármester
 4. A helyi önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körének közzétételéről szóló döntés.
  Előadó: polgármester

2023. december … 1700 óra
KÖZMEGHALLGATÁS
Iregszemcse, 2022. november 24.
Tóth Szabolcs s.k.
polgármester

Scroll to Top