Képviselő-testületi jegyzőkönyvek

Amennyiben szeretné megtekinteni az önkormányzati rendeleteket

2023. április 26. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 2. Beszámoló az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 3. Beszámoló a DÁM Önkormányzati Társulás 2022. évi munkájáról.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 4. Iregszemcsei Települési Értéktár Bizottság munkájáról beszámoló.
  Előadó: bizottság elnöke; előterjesztés: írásbeli.
 5. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 6. A gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormáinak, térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 7. Döntés a szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatás benyújtásáról.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 8. A 2023-2028. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 9. Döntés a volt óvoda épületének komplett belső, és külső homlokzat felújítási munkálatairól.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 10. Döntés a katolikus temető kavicsút készítési munkálatairól.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 11. Döntés a faház bérleti díjakról.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: szóbeli.
 12. Ingatlan adás-vételi kérelmek megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 13. Támogatási kérelmek megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 14. Orsós Ilona kérelmének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 15. Császár Imréné kérelmének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 16. Szabó István kérelmének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 17. Egyebek
Teljes tartalom

2023. február 27. napján megtartott rendkívüli képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

 1. Az Iregi Kittenberger Kálmán Vadásztársaság kérelmének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 2. Novákné Kántor Borbála faház bérleti kérelmének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 3. Döntés pályázat benyújtásáról települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatására.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: szóbeli.
 4. Egyebek
Teljes tartalom

2023. február 14. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett
  fontosabb intézkedésekről.

  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 2. Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének megtárgyalása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 4. Saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegének megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 5. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről beszámoló.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 6. Likviditási terv elfogadása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 7. A köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 8. A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása.
  Előadó: jegyző előterjesztés: írásbeli.
 9. A közterületek elnevezéséről és a házszámozásról szóló rendelet módosítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 10. A Tamási Rádió árajánlatának megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 11. A H-Bio Kft. árajánlatának megtárgyalása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 12. Iskolai körzethatárok véleményezése.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 13. Egyebek
Teljes tartalom

2023. január 25. napján megtartott képviselő testületi alakuló ülés jegyzőkönyve

Napirend:

 1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről.
  Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke; előterjesztés: szóbeli.
 2. A Képviselő-testület és a Polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása.
  Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke; előterjesztés: szóbeli.
 3. A Polgármesteri program ismertetése.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: szóbeli.
 4. A Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: szóbeli.
 5. Döntés képviselői tiszteletdíj megállapításáról.
  Előadó: jegyző: előterjesztés: szóbeli.
 6. Ad Hoc bizottság létrehozása az alpolgármester megválasztása céljából.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: szóbeli.
 7. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: szóbeli.
 8. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: szóbeli.
 9. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet megalkotása.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 10. Tájékoztató a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről és a köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA) történő regisztrációs kötelezettségről.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: szóbeli.
 11. Társulási Tanácsokba képviselő delegálása.
  Előadó: jegyző előterjesztés: szóbeli.
Teljes tartalom

2022. november 30. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 2. A képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadása
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 3. Az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 4. Önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló tájékoztatási kötelezettség megtárgyalása
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 5. Döntés a vízi-közmű vagyon és a szennyvíz közmű vagyon átruházásáról a Magyar Állam részére.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 6. A DÁM Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 7. Egyebek.
Teljes tartalom

Iregszemcse község önkormányzata képviselő-testületének 2023. Évi munkaterve

Iregszemcse község önkormányzata képviselő-testületének 2023. Évi munkaterve Minden képviselő-testületi ülés első napirendi pontja a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelet 21. S (1) bekezdése alapján: „az első napirend tárgyalását megelőzően a polgármester beszámol a lejárt határidejű képviselő testületi határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, és tájékoztatást ad az előző ülés …

Iregszemcse község önkormányzata képviselő-testületének 2023. Évi munkaterve További információ »

Teljes tartalom

2022. október 26. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 2. Beszámoló a háziorvosi szolgálat működéséről
  Előadó: háziorvosok; előterjesztés: írásbeli.
 3. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat működéséről
  Előadó: intézményvezető; előterjesztés: írásbeli.
 4. Civil szervezetek 2021. évi beszámolója
  Előadó: civil szervezetek képviselői; előterjesztés: írásbeli.
 5. Beszámoló az adóztatásról
  Előadó: jegyző; előterjesztés: szóbeli.
 6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással —
  összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadásáról szóló döntés
  Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli.
 7. Döntés a vízi-közmű vagyon és a szennyvíz közmű vagyon átruházásáról a Magyar Állam részére.
  Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli.
 8. Egyebek.
Teljes tartalom

2022. szeptember 28. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről. – Tájékoztató az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2021-2022-es tanév munkájáról és a 2022-2023-as tanév előkészítéséről.- Beszámoló Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2021-2022-es nevelési év munkájáról és a 2022-2023-as nevelési év előkészítéséről. – Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha étkezési normájának elfogadása. – A község közművelődési helyzetéről beszámoló. – Tájékoztató az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről. – Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása. – Döntés a vízi-közmű vagyon és a szennyvíz közmű vagyon átruházásáról a Magyar Állam részére. – Az önkormányzat által fenntartott intézmények további működtetésének megtárgyalása. – Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha alapító okiratának módosítása. – Lejáró földbérleti szerződések megtárgyalása. – Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról. – Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról. – Iskolai körzethatárok véleményezése. – Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről beszámoló. – A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata. –
Egyebek.

Teljes tartalom
Scroll to Top