Képviselő-testületi jegyzőkönyvek

2022. április 27. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
-Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről. -Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról. Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli. -Beszámoló a DÁM Önkormányzati Társulás 2021. évi munkájáról. -Beszámoló a településüzemeltetési csoport 2021. évi munkájáról. -Az óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételéről szóló döntés. -Kereszt Réka intézményvezető lemondásának elfogadása. -Az önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzata 2. függelékének módosítása. -A Vantage Towers tulajdonjog alapításra vonatkozó kérelmének megtárgyalása. -Vörös Tamás ingatlanvásárlási kérelmének megtárgyalása. -Buczkó Róbert ingatlanvásárlási kérelmének megtárgyalása.

Teljes tartalom

2022. február 21. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
– Rendkívüli települési támogatás benyújtásának megtárgyalásáról – Buczkó József szolgálati lakás bérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelmének megtárgyalása – Tamási és Környéke Szociális Központ részére támogatási szerződés megkötéséről – Tamási Tankerületi Központ átszervezésének véleményezése

Teljes tartalom

2022. február 9. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:

– Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről. – Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének megtárgyalása. – Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalása. – Saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegének megtárgyalása. – Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről beszámoló. – A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása és az előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása. – Polgármester éves cafetéria juttatásának meghatározása. – A köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása. – Likviditási terv elfogadása.

Teljes tartalom

2022. január 19. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
– Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről. – A képviselő-testület 2022. évi munkatervének módosítása. – Iregszemcsei Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. – Iregszemcsei Települési Értéktár Bizottság munkájáról beszámoló. – Előadó: bizottság elnöke; írásbeli. – Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása. – Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása. – Illetményalapról szóló rendelet véleményezése. – Illetménykiegészítésről szóló rendeletvéleményezése. – Döntés a polgármester illetményének, és költségtérítésének megállapításáról. – Képviselői tiszteletdíjak megtárgyalása.

Teljes tartalom

2021. november 24. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
– Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről. – A képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadása. – Az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. – Önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló tájékoztatási kötelezettség megtárgyalása. – Beszámoló az adóztatásról. – Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. – Likvid hitelkeret meghosszabbítása. – Döntés a 70 éven felüli iregszemcsei lakosok egyszeri támogatásáról. – Döntés az óvodás és iskolás gyermekek részére karácsonyi csomagok biztosításáról. – Kódiás-Mészáros Katalin szolgálati lakás felújítása iránti kérelmének megtárgyalása…

Teljes tartalom

2021. november 4. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
– Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről. – A képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosítása. – Beszámoló a háziorvosi szolgálat működéséről. – Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat működéséről. – Beszámoló a településüzemeltetési csoport munkájáról. – Beszámoló Iregszemcse Szociális Intézménye munkájáról. – Beszámoló a DÁM Önkormányzati Társulás 2020. évi munkájáról. – A DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. – Beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról. – Civil szervezetek 2020. évi beszámolója. – Tájékoztató az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről.

Teljes tartalom

2021. szeptember 29. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
– Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről. – A képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosítása. – Rendőrkapitányság beszámolója. – A Tamási Önkéntes Tűzoltóság beszámolója és támogatási kérelme. – A Polgárőrség beszámolója. – Tájékoztató az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2020-2021-es tanév munkájáról és a 2021-2022-es tanév előkészítéséről. – Beszámoló Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2020-2021-es nevelési év munkájáról és a 2021-2022-es nevelési év előkészítéséről. – A község közművelődési helyzetéről beszámoló. – Iregszemcsei Települési Értéktár Bizottság munkájáról beszámoló. – Előadó: bizottság elnöke; előterjesztés: írásbeli…

Teljes tartalom