2019. október 22. napján megtartott alakuló képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
– A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről. – A Képviselő-testület és a Polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása. – A Polgármesteri program ismertetése. – A Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. – Döntés képviselői tiszteletdíj megállapításáról. – Ad Hoc bizottság létrehozása az alpolgármester megválasztása céljából. – Az alpolgármester megválasztása, eskütétele. – Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. – A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása. – Tájékoztató a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről és a köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA) történő regisztrációs kötelezettségről. – Társulási Tanácsokba képviselő delegálása.

Teljes tartalom