Képviselő-testületi jegyzőkönyvek

2019. november 27. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
– Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről. – Településrendezési koncepció és a helyi építési szabályzat tervezetének véleményezése. – Civil szervezetek 2018. évi beszámolója. – Beszámoló a háziorvosi szolgálat működéséről. – Az Építő- és Városüzemeltető Kft. tájékoztatója a temető működésével kapcsolatban. – Beszámoló Iregszemcse Szociális Intézménye munkájáról. – Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat működéséről. – Beszámoló a településüzemeltetési csoport munkájáról. – A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása. – Közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló kezdeményezés megtárgyalása. – Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet módosítására irányuló kérelem megtárgyalása. – A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása. – A polgármester biztosításának megtárgyalása. – A szennyvízprojekt felülvizsgálatára beérkezett könyvvizsgálói árajánlatok megtárgyalása.

Teljes tartalom

2019. október 22. napján megtartott alakuló képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
– A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről. – A Képviselő-testület és a Polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása. – A Polgármesteri program ismertetése. – A Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. – Döntés képviselői tiszteletdíj megállapításáról. – Ad Hoc bizottság létrehozása az alpolgármester megválasztása céljából. – Az alpolgármester megválasztása, eskütétele. – Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. – A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása. – Tájékoztató a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről és a köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA) történő regisztrációs kötelezettségről. – Társulási Tanácsokba képviselő delegálása.

Teljes tartalom