Képviselő-testületi jegyzőkönyvek

Amennyiben szeretné megtekinteni az önkormányzati rendeleteket

2020. március 16. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
– Az országos veszélyhelyzetben szükséges intézkedések megtárgyalása. – Az „Óvoda és mini bölcsőde építése Iregszemcsén” elnevezésű, TOP-1.4.1-15-TL1 -2016-00014 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges hitel felvételéről szóló döntés módosítása. – Az Iregszemcsei Polgárőr Egyesület bérleti szerződésének meghosszabbítása.

Teljes tartalom

2020. február 14. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
– Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről beszámoló. – Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadásáról szóló döntés. – Közszolgálati szabályzat megalkotása a közös önkormányzati hivatalra. – Általános iskolai körzethatárok véleményezése. – Civil szervezetek támogatási kérelmének megtárgyalása. – A központi orvosi ügyelet díjemelési kérelmének megtárgyalása. – A Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagságának felmondása. – Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha kérelmének megtárgyalása. – A képviselő-testület 2020. évi munkatervének módosítása. – Likviditási terv elfogadása…

Teljes tartalom

2020. január 13. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
– A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi mulasztásra tett felhívásának megtárgyalásáról. – Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás elfogadása. – Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása. – Köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet megalkotásáról. – Köztisztviselői illetménykiegészítésről szóló rendelet megalkotása.

Teljes tartalom

2020. január 8. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
– Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről. – Köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet megalkotásáról. – Köztisztviselői illetménykiegészítésről szóló rendelet megalkotása. Előadó: jegyző; előterjesztés: írásbeli. – Belső ellenőr megválasztásáról. – Hitel felvétele az „Óvoda és mini bölcsőde építése Iregszemcsén” elnevezésű, TOP-1.4.1-15-TL1 -2016-00014 azonosítószámú projekt megvalósításához. Előadó: polgármester; előterjesztés: írásbeli. – Képviselői tiszteletdíjak megtárgyalása. – Egyebek.

Teljes tartalom

2019. december 18. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
– Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről. – A képviselő-testület 2019. évi munkatervének módosítása. – A képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása. – Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. – Gazdasági program elfogadása. – Likvid hitelkeret meghosszabbítása. – A helyi önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körének közzétételéről szóló döntés. – A köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA) történő regisztrációs kötelezettség teljesítéséről beszámoló. – Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet módosítására irányuló kérelem megtárgyalása.

Teljes tartalom

2019. november 27. napján megtartott képviselő testületi ülés jegyzőkönyve

Napirend:
– Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről. – Településrendezési koncepció és a helyi építési szabályzat tervezetének véleményezése. – Civil szervezetek 2018. évi beszámolója. – Beszámoló a háziorvosi szolgálat működéséről. – Az Építő- és Városüzemeltető Kft. tájékoztatója a temető működésével kapcsolatban. – Beszámoló Iregszemcse Szociális Intézménye munkájáról. – Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat működéséről. – Beszámoló a településüzemeltetési csoport munkájáról. – A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása. – Közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló kezdeményezés megtárgyalása. – Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet módosítására irányuló kérelem megtárgyalása. – A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása. – A polgármester biztosításának megtárgyalása. – A szennyvízprojekt felülvizsgálatára beérkezett könyvvizsgálói árajánlatok megtárgyalása.

Teljes tartalom
Scroll to Top