Nevezetességek

Viczay-Kornfeld kastély

A községet először 1263-ban ciszterci birtokként említik, amelyet Zsigmond király 1387-ben a Tamássyaknak adott. A XIX-XX. században a Korfeld család volt a település birtokosa.

A kastélyt 1820-ban építették klasszicista stílusban. Homlokzatát romantikus stílusban átalakították. Hatalmas parkja természetvédelmi terület.
A Viczay család az Esterházyaknak adta el a birtokot, akik azt hamarosan továbbadták. A kastély ettől kezdve sokszor cserélt gazdát, a Schossbergerek, Weiss Manfrédék, majd a Kornfeldek lettek tulajdonosai. A sok tulajdonosváltás sok átalakítással is járt. Ennek ellenére az épület megtartotta a klasszicista tömegarányait. Ma a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Göllesz Viktor Tagintézménye működik itt.

Kutató Intézet

A néhány ezer holdas mintagazdaságot fenntartó Kornfeld bárók hajdani birtokának egy részén működik ma a Pannon Agrártudományi Egyetem Takarmánytermesztési Kutatóintézete. Az intézet eszmei jogelődjét, az Iregszemcsei Növénynemesitő Telepet 1936-ban létesítette a Mauthner Ödön Magkereskedő és Magnemesítő Rt. Az államosítást követően 1950-től 1955-ig Kísérleti Gazdaságként működött.

 

Kutató Intézet

Az 1955-1970 közötti időszakban Délkelet-Dunántúli Mezőgazdasági Intézet elnevezéssel tájkutatási (regionális), kutatási feladatokat látott el. 1970-ben az olajos növények, a takarmányborsó és az egyéves szálas- és tömegtakarmány növények nemesítése és termesztési rendszerének fejlesztése tematikai körökben országos K + F programirányítási felhatalmazást kapott és Takarmánytermesztési Kutató Intézet elnevezéssel működött. A felsőfokú oktatási integrációban 1990-től 2000-ig a Pannon Agrártudományi Egyetem kutató intézeteként működött. Jelenleg a Kaposvári Egyetem kutatási egysége.

Nepomuki Szent János kálvária-kápolna

A plébánia kertjében látható Kálvária kápolna a település egyik szép történeti emléke, egy elpusztult gótikus templom épen maradt támpilléres szentélye.
15. századi gótikus templom szentélyéből került kialakításra.

A kápolna időpont egyeztetéssel látogatható: Lovász Zsolt plébános 06-74-480-845

Scroll to Top