Nyomtatványok

Helyi adóhatóság telefonszáma: +36-74-580-001 – 207-es mellék
E-mail címe: ado[kukac]iregszemcse.hu
Levelezési címe: Iregszemcse Község Önkormányzata, 7095, Iregszemcse, Kossuth tér 19.
Adóhatóság vezetője: Dr. Marinka Nikolett jegyző
Ügyintéző: Máténé Szabó Mária adóügyi főelőadó


Tisztelt Adózók!
2021. január 1. napjától az önkormányzatok adóztatási hatásköre az alábbiak szerint módosul:

Helyi iparűzési adó:

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek.
Javasoljuk, hogy legyenek a fentiekre figyelemmel az elektronikus ügyintézés során!

Gépjárműadó:
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól. A 2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata szerint. A 2021 előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési határidő 2021-re csúszik.

Dr. Marinka Nikolett
jegyző


Letölthető nyomtatványok:

Anyakönyvi kivonat iránti kérelem

Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Bejelentés kereskedelmi tevékenység módosításáról

Birtokvédelmi kérelem

Gyógyszertámogatás megállapítás iránti kérelem

Hatósági bizonyítvány iránti kérelem 3.5-tonna össztömeget meghaladó jármű tárolás

Ipari tevékenység bejelentése

Közterület foglalási engedély iránti kérelem

Magánszemélyek kommunális adóbevallása

Méhvándorlás bejelentő lap

Méhvándorlás kijelentő lap

Nincs jövedelem nyilatkozatok

Nyitvatartási idő változásának bejelentése

Gyermekétkeztetést lemondó/igénylő nyilatkozat

Nyilatkozat az ételelviteléről iskolai távollét esetén

Tájékoztató a diétás étkeztetés igénybevételéhez

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Szálláshely üzemeltetés bejelentése

Szálláshely üzemeltetés módosítása

Települési támogatás iránti kérelem

Temetési támogatás iránti kérelem

Üzleti tevékenység megszüntetésének bejelentése

Kérelem szociális célú tűzifa igényléséhez

Scroll to Top